מה קובעות תקנות תעבורה בקשר עם קנסות תעבורה

הבית לבני הגיל השלישי – לקרוא תכנים מעניינים ולהחכים!

קנסות תעבורה הם קנסות כספיים הניתנים בגין עבירות תעבורה שונות. תקנות התעבורה הן אלו הקובעות מהו גובה הקנס בגין כל עבירה וכן מתי נצברות נקודות לחובתו של הנהג.

בהצטבר מספר נקודות, צפוי לנהג עונש מסוים, למשל, קורס נהיגה מונעת ואף פסילת רישיון.

תקנות משפט התעבורה מתעדכנות מעת לעת וזאת על מנת לשמור על אפקט ההרתעה, שהרי מטרתו של קנס כספי ושל כל סנקציה אחרת, לרבות נקודות, הוא להרתיע נהגים מלבצע עבירות תעבורה.

בישראל, ישנן חמש מדרגות קנס, כך שניתן שסכום הקנס הנמוך ביותר עומד על 100 ₪ והגבוה ביותר, עומד על 1,000 ₪.

בפני הנהג המקבל קנס תעבורה, שלוש אפשרויות פעולה.

האחת, לנסות ולבטל את הקנס. לשם כך יש להגיש בקשה מנומקת, תוך 30 יום ממועד קבלת הקנס.

השנייה, לשלם את הקנס, כאשר חשוב להבין כי תשלום הקנס, פירושו הודאה באשמה.

השלישית, להגיש בקשה להישפט, קרי לעמוד לדין בפני שופט תעבורה.

 

קנסות תעבורה – מה צריך לעשות?

נהג אשר קיבל קנס תעבורה, חייב לבחור האם לנסות ולבטל את הקנס, לשלמו או להישפט. ישנם נהגים אשר בוחרים להתעלם כאשר הם מקבלים קנסות תעבורה, אך חשוב להבהיר כי התעלמות, איננה הפתרון.

קנסות תעבורה אשר אינם משולמים במועד הקבוע בהם, צוברים ריבית ובסופו של יום, ייאלץ הנהג לשלם את הקנס, אשר יתפח לסכום גבוה באופן משמעותי, מסכום הקנס המקורי.

כמו כן, על פי תקנות תעבורה, מוסמכים משרדי הרישוי שלא לחדש רישיון נהיגה עד אשר יוכיח הנהג כי שילם כל קנס תעבורה בו חויב.

בין אם בחר הנהג להגיש בקשה לביטול הקנס, לשלמו או להישפט, עליו לפעול במסגרת הזמן הנקוב בקנס.

 

אם כן, בפני הנהג שלוש אפשרויות פעולה:

לשלם את הקנס: בחלק ניכר מן המקרים, תשלום הקנס היא הדרך הנכונה ביותר, היות שהסיכוי לביטול הקנס הוא מזערי ועמידה לדין, היא סיכון גדול, שכן בית המשפט רשאי להטיל עונש חמור יותר על הנהג.

יש לשלם את הקנס במועד, הנקוב בהודעת הקנס. ניתן לשלמו פיזית בבנק הדואר ובמקומות נוספים, או לשלם דרך האינטרנט ובאופן טלפוני במוקד הגבייה.

הגשת בקשה לביטול הקנס: כאשר עומדים לנהג טיעונים טובים לביטול הקנס והמרתו באזהרה, למשל, עבירה ראשונה, רשאי הוא להגיש בקשה מתאימה. תקנות תעבורה קובעות כי יש לעשות כן, תוך 30 יום ממועד קבלת הודעת התשלום.

לעמוד לדין: תקנות תעבורה מאפשרות לנהגים, להגיש בקשה להישפט, כאשר הם מקבלים קנסות תעבורה.

חשוב להבין כי בחירה באפשרות זו, היא סיכון, מן הטעם כי בית המשפט, רשאי להטיל על הנהג, קנס גבוה יותר מן הקנס המקורי וכן, עונשים אחרים. אם יימצא הנהג, אשם בעבירה, יוטל עליו קנס בסכום הקנס המקורי, לכל הפחות, מלבד מקרים חריגים.

 

קנסות תעבורה – בקשה להישפט

תקנות תעבורה מאפשרות לנהג, לעמוד לדין בגין העבירה, כאשר בחירה זו צריכה לקחת בחשבון, את הסיכון שבית המשפט, יכול לגזור עונש חמור יותר.

הסיכוי לביטולו של הקנס על ידי בית המשפט, קיים רק כאשר יכול הנהג להוכיח כי הקנס ניתן שלא בצדק. למשל, על הנהג יהיה להוכיח כי הבדיקה שבגינה ניתן הקנס, כמו בדיקת מהירות מופרזת, הייתה לקויה.

זוהי חובת הוכחה לא פשוטה ולא פעם, פוסק בית המשפט לרעתו של הנהג וגוזר עונש כבד יותר, אם סבר שנסיבות העבירה ושיקולים אחרים, כדוגמת עבירות קודמות של הנהג, מצדיקים זאת.

תקנות תעבורה קובעות כי לאחר שהודיע הנהג על רצונו להישפט, חייבת המשטרה, לשלוח לנהג, הודעה על מועד המשפט, תוך שנה אחת. הדיון עצמו יכול להיערך בכל זמן, אך ההודעה עצמה, מוכרחה להגיע אל הנהג, בתוך שנה. אם לא, חלה התיישנות על הקנס.

 

תקנות תעבורה – שיטת הנקודות

ישנם קנסות תעבורה אשר בגינם, בנוסף לקנס הכספי יצטברו לחובתו של הנהג, מספר נקודות מסוים. משצבר נהג, בתקופת זמן מסוימת, מספר נקודות, יישא בעונש הקבוע בתקנות.

חשוב לדעת כי צבירת 36 נקודות ומעלה, דינה פסילת רישיון הנהיגה לתקופה של שלושה חודשים!

שיטת הנקודות החדשה, אשר נכנסה לתוקף לפני מספר שנים, מטרתה להגביר את ההרתעה מביצוע עבירות תעבורה, כאשר האיום הקיים של שלילת הרישיון, מהווה ללא ספק, את אחד העונשים המרתיעים ביותר.

מעת לעת, משנות תקנות תעבורה את גובה הקנס על עבירות מסוימות, למשל, שיחה בטלפון הנייד, תוך כדי נהיגה, ללא דיבורית, היא עבירה שהקנס בגינה הוגדל ל- 1,000 ₪, לפני מספר שנים. הגדלת הקנס במקרה זה, כמו ברבים אחרים, נבעה משכיחותה הרבה ומן הצורך לנסות ולצמצם את היקפיה.

תקנות תעבורה קובעות את גובהם של קנסות תעבורה, כמו את הנקודות שיצטברו לחובתם של נהגים, עם ביצוע העבירה. נהג המקבל קנס, יכול לבקש להמירו באזהרה, לשלמו או לעמוד לדין. אי נקיטת אחת מן הפעולות במועד, תוביל לתפיחת הקנס, עקב ריבית. על כן, יש לפעול במסגרת המועדים הקבועים בהודעת הקנס.

אז מה היה לנו בכתבה:

מתבגרים עם חיוך

מתבגרים עם חיוך

האתר עם התכנים הכי אמינים ומקצועיים לבני הגיל השלישי.
תוכלו למצוא כאן מגוון כתבות בהמון תחומים רלוונטיים, החל מבריאות ותזונה ועד לפנסיה וזכויות למיצוי.

לקבלת פרטים או הצעות מחיר
צרו קשר והשאירו פרטים